Vilka är vi och vad vill vi?

Kristna Teknologgruppen, KTG har som mål att vara en samlingspunkt på KTH för kristna teknologer och för dig som funderar över livsfrågor eller kristen tro. Vi består av studenter från skilda program och årskurser, och med eller utan rötter eller tillhörighet i olika kyrkliga samfund.

Vi vet att det antagligen finns hundratalet kristna studenter på KTH, men många kommer aldrig i kontakt med KTG. Detta är synd, för de som hittat till våra samlingar ser det som mycket givande att få träffa andra kristna teknologer. I kyrkor och andra kristna sammanhang träffas man runt sin agenda, i KTG träffas vi som just teknologer, blivande civilingenjörer, högskoleingenjörer eller doktorander. Vi känner alla till studiesituationen på KTH och kan stötta och uppmuntra varandra och på ett särskilt sätt dela livets glädje- och sorgeämnen.

Vår vision är att allt fler kristna på KTH ska komma med i gemenskapen i KTG. Vi vill uppmuntra just dig att ta dig tid att besöka en av våra samlingar. Och du ska se att, som flera av oss upplevt, det ger mer än det tar att lägga en timme i veckan på att be för sin skola, lovsjunga Gud och bygga goda relationer med andra kristna.

Vår vision är också att Jesus ska bli känd på KTH. Att det ska finnas möjligheter för dig som söker svar på livets svåra och stora frågor att diskutera i en miljö där du inte fördöms utan uppmuntras i ditt sökande, och där du kan få del av evangeliets budskap på ett rakt och tydligt sätt så att du kan ta ställning till det.