Program

Program för Kristna Teknologgruppen (KTG), hösten 2007

Alla veckosamlingar är klockan 17.15 i TV-rummet i Nymble (kårhuset, 3 tr.).

September

Mån 3/9: Grillkväll (träffas utanför Nymble)
Mån 10/9: Veckosamling, bibelstudie om Hebreerbrevet (kl 17.15 TV-rummet)
Helg 14-16/9: Credos studentkonferens i Elimkyrkan
Mån 17/9: Veckosamling, Hebreerbrevet (kl 17.15 TV-rummet)
Mån 24/9: Veckosamling, Hebreerbrevet (kl 17.15 TV-rummet)
Tors 27/9: Credo-föreläsning på KTH

Oktober

Mån 1/10: Veckosamling, Hebreerbrevet
Tors 4/10: Föreläsning med Mats Selander från Credo Akademin
Tema: "Vetenskap och kristen tro - vänner eller fiender?" En tillbakablick på
förhållandet mellan vetenskap och kristen tro genom historien. Klockan 18 i sal K2
Mån 8/10: Veckosamling, föredrag med Mark Carlsson från Credo
Tema: "Hur märks Gud i din studentgemenskap?" (kl 17.15 i TV- eller musikrummet)
Mån 15/10: Veckosamling
[Tentaperiod]

November

Mån 5/11: Veckosamling
[Mån 12/11: Ingen samling, pga. Armada-dagarna]
Mån 19/11: Veckosamling
Mån 26/11: Veckosamling
Tors 29/11: prel. föreläsning på KTH

December

Mån 3/12: Höstens sista veckosamling